تلفن:

09361188584 09361188584

مشاورین:

09157054684-09361188584

ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون

1393/4/29
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون

ورک شاپ تفریحی و آموزشی دیجیتالی ها توسط آرش سروری و محمدرضافرزین در زمستان سال 92 برگزار گردید، این ورک شاپ در فشم ،هتل میگون تهران با حضور جمعی از اساتید تجارت الکترونیک و بازیگر صدا و سیما آقای نوروزی به اسپانسری سایروسافت برگزار گردید و در آخر از مسئولین و برگزار کننده گان تقدیر و تشکر شد

ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون
ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون ورک شاپ تفریحی آموزشی هتل میگون

اخبار فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو اخبار

حضور در همایشات سایروسافت

آرشیو همایش

مقالات فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو مقالات