تلفن:

09361188584 09361188584

مشاورین:

09157054684-09361188584

همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد

1392/2/8
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد

این همایش در اردیبهشت ماه سال 1392 توسط خانه تحول مشهد برگزار شد که سایروسافت به عنوان یکی از اسپانسرها حضور داشت ، سخنران این همایش جناب آقای دکتر فرهنگ با بررسی هدف و زندگی هدف همایش را پیش برد، این همایش در شهر مشهد سالن قدس برگزار گردید و با استقبال خوبی روبه رو شد . باشد که با یاری خداوند سایروسافت بتواند حمایت خود را از تمامی همایشاتی که در کشور و خارج از ایران برگزار می گردد اعلام کند .

همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ در مشهد

اخبار فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو اخبار

حضور در همایشات سایروسافت

آرشیو همایش

مقالات فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو مقالات