تلفن:

09361188584 09361188584

مشاورین:

09157054684-09361188584

عقد قرارداد طراحی وب سایت برند گیتار اسپانیایی

1393/4/23
عقد قرارداد طراحی وب سایت برند گیتار اسپانیایی

قرارداد طراحی وب سایت برند گیتاری اسپانیای به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی به سایروسافت واگذار شد ، امید است با یاری خداوند بتوانیم به بالاترین کیفیت پروژه را اجرا نماییم . تکنولوژی های مورد استفاده برای طراحی وب سایت این پروژه HTML,CSS,Jqury , Ajax< HTML5 PHP , MYSQL

اخبار فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو اخبار

حضور در همایشات سایروسافت

آرشیو همایش

مقالات فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو مقالات